KURS KOSZTORYSOWANIE

Opublikowano: 2019-09-12 01:55, Numer artykułu: 2148

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


Planowane rozpoczęcie kursu:

 Październik 2024

 
Planowane zakończenie

 Luty 2026

 

Egzamin z kwalifikacji BUD.14
 Czerwiec 2026
 
 • NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!
 • Bez egzaminów wstępnych – liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Ilość miejsc ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę.

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje:

Kierownik szkolenia praktycznego
Wojciech Mrozik-Gliszczyński
Warsztaty szkolne - gabinet 16W.

zsb@edu.bydgoszcz.pl

 

 

Przedmioty realizowane podczas kursu:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy budownictwa
 • Podstawy projektowania konstrukcji
 • Organizacja robót budowlanych
 • Kosztorysowanie
 • Pracownia organizacji robót budowlanych
 • Pracownia kosztorysowania
Słuchacze realizują także praktykę zawodową.

 

Warunkiem udziału w kursie jest dostarczenie:

 • formularza zgłoszeniowego,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopii dowodu osobistego.

 

 Kto może być słuchaczem?

 Wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • zasadnicza szkoła zawodowa,
 • branżowa szkoła I stopnia
 • technikum,
 • liceum ogólnokształcące,
 • uczelnia wyższa.

Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

 

 Co daje ukończenie szkoły lub kursu?

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 • Po zdaniu egzaminu, uzyskanie certfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 Jak długo trwa nauka? 

 • do 2 lat w systemie zaocznym (niestacjonarnym).


Pliki do pobrania: