REKRUTACJA 2023/2024 - SKŁADANIE WNIOSKÓW

Opublikowano: 2023-02-21 07:42

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

 

Wnioski przyjmujemy od 15 maja do 16 czerwca 2023r.

Pierwszy komplet dokumentów jaki należy złożyć w w/w terminie to:

  • wniosek,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania do odbioru w szkole lub do pobrania ze strony szkoły: REKRUTACJA - skierowania na badania lekarskie),
  • dwie fotografie.

Wniosek tworzymy na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat

 

Utworzony wniosek w wersji papierowej (OBOWIĄZKOWO PODPISANY)

należy dostarczyć do Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

ul. Pestalozziego 18

 

 

Wszystkich dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie: (52) 341-34-12.