REKRUTACJA 2024/2025 - SKŁADANIE WNIOSKÓW

Opublikowano: 2024-05-27 12:31

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy na rok szkolny 2024/2025

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

 

 

Uwaga!

 

Tymczasowe zmiany dotyczące godzin i miejsca składania wniosków o przyjęcie do szkoły:

 

We wtorek 28 maja br wnioski do szkoły przyjmowane są w godzinach 7:00-15:00
(parter, pokój nr 8 SEKRETARIAT)

 

W piątek 31 maja br wnioski do szkoły przyjmowane są w godzinach 7:00-14:00
(parter, pokój nr 3 Sekretariat ds. uczniowskich)

 

                                                                                                           

 

od 13 maja 2024r.

do 14 czerwca 2024r.

 

 Dokumenty, które należy złożyć:

·         Wniosek (dwie możliwości składania):
      a)    Składany Elektronicznie: Rejestracja, złożenie i zmiana wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej za pośrednictwem platformy naboru elektronicznego:
(ta opcja jest zdecydowanie szybsza. Złożenie wniosku odnotowuje się w systemie automatycznie w chwili, gdy rodzic/opiekun prawny po elektronicznym podpisaniu wniosku wyda polecenie „złóż wniosek”.
 
        b)    Składany osobiście  w wersji papierowej: wydrukowany i podpisany wniosek składa opiekun prawny kandydata.
 
·         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania do odbioru w szkole lub do pobrania ze strony szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl, Kandydat),
Uwaga!  Badania wykonywane są w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy,
 
·         dwie fotografie.

 

od 25 czerwca 2024r.

do 9 lipca 2024r.

(do godziny 15.00)

 

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

16 lipca 2024r.

(godzina 12.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

do 19 lipca 2024r.

(do godziny 15.00)

 

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

 

22 lipca 2024r.

(godzina 12.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.