Zajęcia praktyczne poza warsztatami

Opublikowano: 2021-02-17 19:04

 

W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych odbywają część zajęć w przedsiębiorstwach budowlanych na terenie Bydgoszczy.

Pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu zdobywają wiedzę z zakresu swojego kierunku kształcenia, jak również mają okazję zapoznać się z rynkiem pracy oraz specyfiką zawodu.

Uczniowie zdobywają pierwsze kontakty w branży, co owocuje łatwiejszym znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkoły.