STRÓJ ROBOCZY WYMAGANY NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

Na zajęciach praktycznych obowiązuje podstawowy strój roboczy przedstawiony w artykule. Uczeń bez odzieży roboczej lub w odzieży niekompletnej nie może przystąpić do zajęć praktycznych.

Czytaj więcej!

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki ochrony indywidualnej to sprzęt, który chroni pracownika przed wieloma zagrożeniami w czasie pracy. W trosce o własne bezpieczeństwo warto wiedzieć, czym są środki ochrony indywidualnej, jakie są ich rodzaje oraz kiedy będziemy je stosować i przed czym będą nas chronić.

Czytaj więcej!

BARWY BEZPIECZEŃSTWA, ZNAKI BHP, TABLICE BUDOWLANE

Każda praca niesie ze sobą pewne zagrożenia. W celu uchronienia pracownika przed niebezpieczeństwami, w miejscu pracy można spotkać wiele znaków i tablic w określonych kształtach i barwach. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa są niezwykle ważne, zatem warto w tym zakresie wiedzieć jak najwięcej.

Czytaj więcej!

HEŁMY OCHRONNE NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy spotykamy osoby w hełmach ochronnych. Jest to obowiązek wynikający z przepisów bhp. Jednak zastanawiające jest to, dlaczego hełmy mają różne kolory. Czy to przypadek?

Czytaj więcej!