PRACOWNIA MURARSKO-TYNKARSKA (NR 6)

W pracowni murarsko-tynkarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa (311204).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH (NR 7)

W pracowni robót wykończeniowych zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA MURARSKO-DEKARSKA (NR 8)

W pracowni murarsko-dekarskiej (nr 8) zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodach:
- technik budownictwa (311204),
- dekarz (712101).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA BETONIARSKO-ZBROJARSKA (NR 10)

W pracowni betoniarsko-zbrojarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa (311204).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA SZTUKATORSKO-KAMIENIARSKA; LICOWYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTURY (NR 9, NR 11)

W pracowniach zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie technik renowacji elementów architektury (311210).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA INSTALACYJNA (NR 15)

W pracowni instalacyjnej (nr 15) zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych (712618).

Czytaj więcej!