Skład Rady Rodziców

Opublikowano: 2018-09-30 09:51

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Marian Milewski         przewodniczący
Karolina Roman         zastępca prewodniczącego
Justyna Muszyńska-Świcińska         sekretarz
Aleksandra Zielińska         skarbnik 

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Beata Lewandowska-Piasta          przewodniczący komisji rewizyjnej 
Krzysztof Gackowski         członek komisji rewizyjnej

 

 

Rada Rodziców

przy

Zespole Szkół Budowlanych

ul. Pestalozziego 18, 85-095 Bydgoszcz

 

nr konta: 57 1240 3493 1111 0011 0037 7957