Instytucje wspierające rozwój młodzieży i udzielające pomocy rodzinie:

 

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

pani I. Szumińska - Reps

ul. Sobieskiego 10,  Bydgoszcz

tel. 52 3225206, 667662984,

fax: 52 3225206                                      

www.ppp1.bydgoszcz.pl

ppp1@edu.bydgoszcz.pl; http://ppp1.bydgoszcz.pl

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Sułkowskiego 58a, Bydgoszcz

tel. 52 3721881

tel.: 52 3721182, fax: 52 3721182
e-mail: wpzp@mail.tl.pl

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego "Stawowa"

ul. Stawowa 1, Bydgoszcz

tel.  52 3738586,  52 3736479,  52 3733971,   52 3736479

 

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, Klinika Psychiatrii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,  85-094 Bydgoszcz
tel. 52 5854000
fax. 52 5854002
e-mail: sekretariat@jurasza.pl

Psychiatryczna Izba Przyjęć
tel. 52 5854269, 52 5854255

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 9, Bydgoszcz

 tel. 52 3254410 

 

 • MOPS - Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej

ul. Toruńska 272, Bydgoszcz

tel. 52 3301268

fax: 52 330 12 67
dwr@mopsbydgoszcz.pl

 

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Toruńska 272, 85-831 Bydgoszcz
I piętro/ pokój 27a
tel: 52 3753382

 

 • Komenda Policji "Sródmieście”

ul. aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-671 Bydgoszcz

tel. 52 3410001

Telefony alarmowe czynne całą dobę

997

Kontakt Dyżurny:

tel. 47 7511160

tel. 52 3725511

fax 47 7511147

adres e - mail: dyzurny-srodmiescie@bg.policja.gov.pl

INFOLINIA: 0 800 460 021

 

 • Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii                                            

Naczelnik: podinsp. Tomasz Meyze                                                                                   

Zastępca Naczelnika: nadkom. Piotr Loba

tel. 47 7511258                                                                                                                                      

fax 47 7515777

 

 • Bydgoski Ośrodek  Rehabilitacji Terapii Uzależnień i profilaktyki „BORPA”

Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz

Tel: 52 3755405

 

 • Stowarzyszenie „MEDAR” Centrum Pomocy Rodzinie

Gierczak 8, 85-791 Bydgoszcz

 

 • Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii

Stowarzyszenia MONAR

Oddział Dzienny

ul. Św. Trójcy 15 Bydgoszcz

tel. 52 3458888

 

 • Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN

Bydgoszcz ul. Gajowa 43 (pawilon I piętro) (pon.-pt. w godz.15.oo-19.oo)

tel. 52 371 19 08 oraz kom. 664 664 377  

 

 • Fundacja Praesterno 

Kierownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej: Aleksandra Janiszewska

Jagiellońska 48, 85-097 Bydgoszcz

Telefon: 731 046 427

www.praesterno.pl

bydgoszcz.ops@gmail.com