„Zapobiegać zamiast leczyć. Aktywni wczoraj i dziś.” - spotkania z cyklu „Budowlanka łączy pokolenia”

Opublikowano: 2023-12-06 18:51

Grant opracowały i zrealizowały:

Elżbieta Szerszyńska,

Kinga Sobieralska- Michalak

Katarzyna Filipkowska,

Joanna Piątkowska

Podziękowanie za pomoc Pani Annie Ziernickiej.

Celem projektu było uczenie i rozwijanie zdrowych nawyków poprzez budowanie właściwych relacji z  innymi, integrację międzypokoleniową i wspólne działanie na rzecz zdrowego i aktywnego stylu życia.

Podjęte w ramach projektu działania były ukierunkowane na:

  1. Propagowanie aktywności fizycznej/psychicznej, jako sposobu na satysfakcjonujące życie.
  2. Rozwijanie więzi międzypokoleniowej, opartej o wspólne spędzanie czasu wolnego.
  3. Profilaktykę  zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży.
  4. Aktywizację osób starszych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Zostało zrealizowanych kilka zadań, w ramach których zaangażowane były dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych (w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i ponadpodstawowych oraz  przedstawiciele Seniorów, co pozwoliło stworzyć pomost między tym, co „wczoraj a dziś”, będący inspiracją, modelującą dobre wzorce przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.

Przeprowadzone działania:

  1. Konkurs multimedialny dla uczniów ZSB- wykonanie prezentacji pod hasłem „ Aktywni wczoraj a dziś”.
  2. Konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem: „Z dziadkami o zdrowie dbamy i aktywnie czas spędzamy”
  3. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas 1-4 pod hasłem „Z babcią i dziadkiem – aktywnie i zdrowo”.
  4. Konkurs graficzny (plakat) dla uczniów szkół podstawowych klas 5-8 pod hasłem: „Mój czas z babcią i dziadkiem – wspólna pasja łączy pokolenia”.
  5. Debata „Budowlanka łączy pokolenia. Wolimy zapobiegać niż leczyć”, spotkanie ze specjalistami, profesjonalistami, którzy wygłosili wykłady:

dr Daria Ługowska – lekarz internista i diabetolog „Życie z cukrzycą – nie takie słodkie”

dr Maciej Michalak – psycholog, wykładowca UKW „ Otaczająca przyroda a zdrowie człowieka”

dr Katarzyna Strojek – fizjoterapeutka, wykładowca CM UMK „Zapobiegać zamiast leczyć. Trening mięśni dna miednicy.

  1. Wydarzenie zaplanowane na 12.12 „ Od przedszkola do seniora – kreatywne święta”. Podczas spotkania seniorzy wraz z przedszkolakami będą malować gipsowe szopki oraz odbędzie się koncert kolęd.