WOLONTARIUSZ POWIATU BYDGOSKIEGO 2021

Opublikowano: 2021-10-19 20:26

16 października 2021 podczas gali WOLONTARIUSZ POWIATU BYDGOSKIEGO, która odbyła się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5  Gracjan Szuwała uczeń ZS Budowlanych został laureatem oraz zwycięzcą w plebiscycie.

Przewodniczący Kapituły tak opisał Gracjana: „na co dzień uczy się w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. W jego społecznym działaniu pomagają mu takie cechy jak asertywność i pomysłowość oraz komunikatywność. Zachęca młodych do zaangażowania społecznego. Cytat, który go opisuje to: „Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, nauka, analiza, poświecenie, a przede wszystkim miłość do tego co robisz”.

Gracjan angażuje się w działalność w wolontariacie – z co został wyróżniony w Konkursie Ośmiu Wspaniałych organizowanego przez miasto Bydgoszcz oraz uczestniczył w projektach szkolnych LEAN LEADER, Zwolnieni z Teorii, projekt ECO Brain – za co otrzymaliśmy Tytuł Brązowego Wilka. Zakres działań jest obszerny i obejmuje m. in. sprawy pomocowe, ekologię, ratownictwo, przedsiębiorczość.

Organizatorem Konkursu i Gali było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic. Konkurs był realizowany w ramach projektu „Organizacja wydarzeń i wydanie publikacji promujących walory turystyczne, przyrodnicze, ludzkie i historyczne Powiatu Bydgoskiego” dofinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, którego Beneficjentem jest Powiat Bydgoski. Misją konkursu było: 1) prezentacja lokalnych zasobów ludzkich; 2) szerzenie idei wolontariatu i dobrych praktyk wolontariackich; 3) docenienie i promocja ludzi i ich pracy na rzecz grup defaworyzowanych, osób potrzebujących wsparcia, lokalnych miejsc kultury i historii lub przyrodniczo cennych.

Gratulujemy!!!