Wizyta gości z Ukrainy

Opublikowano: 2018-04-29 17:22

Wizyta odbywała się w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego w ramach stażu naukowego, który uczestnicy delegacji odbywają w zaprzyjaźnionym z Zespołem Szkół Budowlanych, Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, kierowanym przez doc. Przemysława Ziółkowskiego.

 

W trakcie wizyty goście z Ukrainy mogli zapoznać się z organizacją procesu kształcenia zawodowego realizowanego w Warsztatach Szkolnych ZSB. Kierownik szkolenia praktycznego pani Wiesława Krotoszyńska – Surma przybliżyła uczestnikom delegacji ideę kształcenia zawodowego i uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie na przykładzie ZSB w Bydgoszczy, natomiast nauczyciel praktycznej nauki zawodu, pan Wojciech Mrozik-Gliszczyński przybliżył gościom specyfikę prowadzenia zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych oraz bogaty park maszynowo-materiałowy szkoły, który jest rozbudowywany dzięki szerokiej współpracy Szkoły z podmiotami gospodarczymi branży budowlanej.

 

Liczymy, że owocami tej wizyty będzie młodzież z Ukrainy, która zechce podjąć naukę w Zespole Szkół Budowlanych.