Unia Europejska – rozmowy o przyszłości

Opublikowano: 2024-06-07 09:18

Z okazji 20-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, uczniowie klasy 2K wzięli udział w ogólnopolskiej lekcji online „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości”.

Lekcję poprowadził dr Bartłomiej E. Nowak - Team Europe Direct, Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Na początku zajęć odbyła się rozmowa, w której udział wzięli:

  • Witold Naturski – Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce,
  • Bartłomiej Balcerzyk – p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
  • Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Główne zagadnienia poruszone w trakcie lekcji:

  • wybory do Parlamentu Europejskiego,
  • priorytety UE na najbliższe lata,
  • reformy UE,
  • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. 

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ustanowiony uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r. Organizatorem była Fundacja Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.