„Zdrowo oddychaj, smogu unikaj"

Opublikowano: 2023-09-28 17:19

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. Tematyka konkursu dotyczy jakości powietrza, jego ochrony oraz wpływu smogu na zdrowie człowieka.

W ramach realizacji Bydgoskiego Grantu Ekologicznego zapraszamy:

- uczniów  klas 7- 8 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym Zdrowo oddychaj, smogu unikaj"

- przedszkolaków  do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Czyste powietrze jest dla mnie najlepsze!”

 Cele konkursu:

 •  upowszechnienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza i działań, które można prowadzić w celu jego poprawy,
 •  pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w szczególności aspektów dotyczących ochrony powietrza,
 •  uświadomienie młodym mieszkańcom Bydgoszczy ich wpływu na czystość powietrza  w mieście, w którym żyją,
 •  wspieranie działań związanych z wdrażaniem programu ochrony powietrza w Bydgoszczy,
 •  rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
 •  propagowanie informacji na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka,
 •  rozwijanie nawyku dbania o środowisko.

Warunki konkursu:

 •  przygotowanie pracy plastycznej/plakatu dowolną techniką, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych,
 •  zgodność z hasłem przewodnim oraz założonymi celami konkursu,
 •  przesłanie pracy w formacie pdf, jpg, png na adres bge.budowlanka@gmail.com do 10 października 2023 roku z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa    szkoły/przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) oraz jego nr telefonu,
 •  samodzielne wykonanie pracy,
 •  nadesłana praca konkursowa nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
 •  udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez organizatora konkursu.

Ocenianie prac konkursowych i nagrody:

 •  podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 •  oryginalność,
 •  kreatywność,
 •  zgodność z tematem,
 •  estetyka,
 •  wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 października 2023 r. na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl oraz przesłane pocztą elektroniczną do nauczycieli uczestników konkursu,
 •  najlepsze prace zostaną nagrodzone, miejsca I-III nagrody rzeczowe o zróżnicowanej wartości,
 •  odbiór nagród 18-20.10 w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy, ul. Pestalozziego 18, po uzgodnieniu telefonicznym.

 

                                                                                                   Zapraszamy do udziału!