BETONIARZ - ZBROJARZ

 

Czym zajmuje się zbrojarz-betoniarz?

 • Bierze udział w pracach konstrukcyjnych
 • Wykonuje ze stali szkielety zbrojenia i siatki
 • Układa zbrojenia w deskowaniach lub formach
 • Przygotowuje szalunki lub stosuje szalunki systemowe
 • Układa i zagęszcza mieszanki betonowe
 • Pielęgnuje świeży beton
 • Naprawia elementy betonowe i żelbetowe

 

Dlaczego warto zostać zbrojarzem-betoniarzem?

 • Myślisz o pracy w przedsiębiorstwach budowlanych?
 • Lubisz pracować w terenie?
 • Pragniesz mieć własny wkład w duże przedsięwzięcia budowlane?
 • Masz zdolności manualne?
 • Chcesz wykonywać szkielety zbrojenia dla wielkogabarytowych elementów żelbetowych?
 • Pragniesz budować konstrukcje żelbetowe? (np. mosty, wiadukty, hale, autostrady, parkingi wielopoziomowe itp.)
 • A może wolisz budownictwo mieszkaniowe? (budynki jedno- i wielorodzinne)
 • Interesuje Cię praca w zakładach wytwarzania mieszanek betonowych?
 • Chcesz pracować w zakładach produkcji zbrojenia?

 

Jak można zostać zbrojarzem-betoniarzem?

Są dwie możliwości zdobycia zawodu:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie zbrojarz-betoniarz
 • Technik Budownictwa na podbudowie kwalifikacji BUD.01 w zawodzie betoniarz-zbrojarz

 

Czego uczymy przyszłego zbrojarza-betoniarza?

 • Pracować zespołowo, w parach i samodzielnie
 • Czytać dokumentację techniczną
 • Obsługiwać maszyny do prac zbrojarskich i betoniarskich
 • Organizować pracę na terenie budowy
 • Rozróżniać rodzaje prętów zbrojeniowych stalowych i kompozytowych
 • Przygotowywać stal do wykonywania zbrojenia
 • Wykonywać elementy zbrojenia
 • Montować szkielety i siatki zbrojenia
 • Układać wykonane zbrojenia w deskowaniach i formach w zależności od wymaganych klas ekspozycji
 • Wytwarzać, układać, zagęszczać mieszanki betonowe oraz pielęgnować świeży beton
 • Montować i demontować deskowania, formy i systemy szalunków

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • W fabrykach, firmach, zakładach budowlanych
 • W rzemieślniczych warsztatach remontowo - budowlanych
 • W zakładach prefabrykacji oraz wytwórniach mieszanki betonowej
 • W zakładach produkcji zbrojenia
 • W hurtowniach materiałów budowlanych
 • Prowadząc własną działalność

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu ma zastosowanie w budownictwie:

 • Przemysłowym
 • Mieszkaniowym
 • Drogowym
 • Mostowym
 • Wodnym
 • Kolejowym

 

Czym się różnimy od innych zawodów budowlanych?

Praca zbrojarza-betoniarza może być wykonywana indywidualnie lub w zespole. Może odbywać się w wykopie, na poziomie gruntu lub na wysokości. To właśnie zbrojarz-betoniarz tworzy wielkogabarytowe konstrukcje żelbetowe na lądzie i wodzie, które są bazą do dalszych prac budowlanych. Zbrojarz-betoniarz jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie szkieletów zbrojeniowych, mieszanek betonowych i ich układanie.

 

Jakie kwalifikacje zdobywa zbrojarz-betoniarz?

Zbrojarz-betoniarz zdobywa jedną kwalifikację BUD.01: Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

 

Jakich przedmiotów zawodowych uczy się przyszły zbrojarz-betoniarz?

 • Dokumentacja techniczna
 • Podstawy budownictwa
 • Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich
 • Pracownia robót zbrojarskich i betoniarskich– zajęcia praktyczne
 • Język angielski zawodowy

 

Kiedy zdajemy egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny?

 • W Branżowej Szkole 1 Stopnia (szkoła 3-letnia) uczniowie przystępują do egzaminu pod koniec klasy 3.
 • W Technikum Budowlanym (szkoła 5-letnia) egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy 3.

 

Dlaczego warto uczyć się w zawodzie zbrojarz-betoniarz?

Po skończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji uzyskujesz zawód zbrojarz-betoniarz, dzięki któremu szybko znajdziesz pracę. Na rynku pracy widnieje wiele ofert związanych z tym zawodem, a fachowcy z tej dziedziny są bardzo dobrze opłacani.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.