Sukces ucznia w programie „Bosch Termotechnika Szkoli”

Opublikowano: 2023-03-26 10:41

Uczeń Jakub Kaźmierczak znalazł się w gronie 30 uczniów z całej Polski z najlepszym wynikiem z dwóch testów o tematyce pomp ciepła i rekuperacji. W ramach nagrody uczeń weźmie udział w szkoleniu technicznym  prowadzonym przez wykładowcę z fimy Bosch o tematyce techniki kondensacyjnej.

W dniach od 27 lutego do 3 marca 2023 roku uczniowie wzięli udział w drugim teście konkursu z wiedzy branżowej, dotyczącej rekuperacji w ramach programu „Bosch Termotechnika Szkoli”. Test konkursowy przeprowadzony został w formie on-line i był drugim konkursem tegorocznej edycji. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych, również z zakresu energetyki odnawialnej. Jakub Kaźmierczak osiągnął najlepszy wynik  zarówno z pierwszego jak i drugiego testu. W ramach nagrody uczeń weźmie udział w szkoleniu technicznym  prowadzonym przez wykładowcę z firmy Bosch o tematyce techniki kondensacyjnej Dodatkowo w dniu 22 lutego br. uczeń Jakub Kaźmierczak otrzymał nagrodę w postaci Detektora do wykrywania przewodów elektrycznych oraz rur metalowych w ścianie ufundowaną przez firmę Robert Bosch za zdobycie I miejsca w drugim teście.