Stowarzyszenie Sympatyków Budowlanki "Azymut+"

Opublikowano: 2014-10-29 16:48, Numer artykułu: 727

 

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową skupiającą wszystkich miłośników Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Należą do niego nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci, uczniowie i przyjaciele szkoły. Jest organizacją bardzo młodą, założoną w sierpniu 2014 roku.

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności poprzez inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży, dążenie do ich wszechstronnego rozwoju poprzez nauczanie, kształtowanie umiejętności i praktycznego wykorzystywania wiedzy, wychowania w aspekcie moralnym, etycznym i duchowym. Wszelkie działania będą prowadzone między innymi na rzecz uczniów zdolnych i ambitnych oraz dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze cele będziemy realizować poprzez współpracę, wymianę doświadczeń i informacji z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, z którymi współdziałanie może się przyczynić do niesienia pomocy ludziom. Naszym zadanie jest także realizowanie programów oświatowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, sztuki i kultury, promocji zdrowia, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, promocji i ochrony praw dziecka oraz ucznia, edukacji, działań promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 Zapraszamy na stronę "Stowarzyszenia Sympatyków Budowlanki"    www.azymutplus.pl