Staże zagraniczne

Opublikowano: 2016-02-13 14:12, Numer artykułu: 924

 

Informacje dotyczące "Staży zagranicznych" są na bieżąco umieszczane na stronie szkoły

w Aktualnościach oraz w zakładce: Kształcenie - Projekty UE

 

 

 l1     zsb     l3 

 

 

W naszej szkole jest realizowany projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe”.

Polega on na odbywaniu praktyk zawodowych za granicą. Każda praktyka zostanie potwierdzona certyfikatem honorowanym przez pracodawców z Unii Europejskiej.

 

Cele projektu:

  1. Podniesienie umiejętności międzykulturowych i zawodowych uczniów.
  2. Doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych.
  3. Zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej.
  4. Rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę.
  5. Rozwój osobisty i zawodowy ucznia.
  6. Promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży.
  7. Wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy.

 

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu są umieszczane w gablocie na I piętrze, na stronie internetowej szkoły oraz u pani wicedyrektor Doroty Czechowskiej.

 

 

Terminy wyjazdów oraz rekrutacji:

 

 

kraj

od

do

rekrutacja

klasa

1.

Wielka Brytania

21-02-2015

07-03-2015

12-2014

  IV B, C, E

2.

Niemcy

12-04-2015

25-04-2015

12-2014

  II E, B

3.

Portugalia

14-06-2015

27-06-2015

02-2015

  I B, E, am

4.

Portugalia

20-09-2015

03-10-2015

02-2015

  III, IV B, E, am - 2015/16

5.

Niemcy

24-01-2016

06-02-2016

11-2015

  I, IIA - 2015/16

6.

Wielka Brytania

05-03-2016

19-03-2016

11-2015

  pierwsze - 2015/16