Projekt AKCJA-KWALIFIKACJA

Opublikowano: 2017-11-04 21:49
Projekt „Akcja - kwalifikacja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT , Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
 
Celem projektu realizowanego w okresie 01.01.2017-30.09.2018r. jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.
 
 
ROK SZKOLNY 2016/2017

Pliki do pobrania: