Kolejne zagraniczne staże zawodowe przed nami!

Opublikowano: 2024-06-13 13:06

10 czerwca pojawił się komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności o przyznanym dofinansowaniu organizacjom akredytowanym, które złożyły wniosek o budżet w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2024.

Na organizację kolejnych zagranicznych staży zawodowy przyznano naszej szkole kwotę dofinansowania 61 721 EUR (267 869 zł).

Rekrutacja odbędzie się we wrześniu. Wszystkie informacje zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny.