Erasmus+

Opublikowano: 2016-05-01 22:35, Numer artykułu: 1935

Informacje dotyczące "Staży zagranicznych" są na bieżąco umieszczane:

 

 

Do Narodowej Agencji programu Erasmus+ wpłynęło 781 wniosków z całej Polski. Do realizacji zatwierdzono 215. Nasz projekt znalazł się na 77 miejscu, uzyskał 94,5 punktów na 100 możliwych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania naszego projektu wynosi 110 385 euro.

 

 

Co to znaczy?

 

31 uczniów z klas budowlanych i 30 uczniów z klas geodezyjnych będzie miało możliwość wyjazdu na staże zagraniczne do Irlandii, Portugalii i Niemiec. Już wkrótce zamieścimy niezbędne informacje. Tymczasem szlifujcie naukę języków i pilnie się uczcie. Pierwsze wyjazdy do Irlandii (budownictwo) i Portugalii (geodezja) są zaplanowane na październik 2016 roku.

 

Cele projektu:

  1. Podniesienie umiejętności międzykulturowych i zawodowych uczniów.
  2. Doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych.
  3. Zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej.
  4. Rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę.
  5. Rozwój osobisty i zawodowy ucznia.
  6. Promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży.
  7. Wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy.