Zapraszamy do udziału w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fizyka a ekologia”

Opublikowano: 2022-12-09 15:57

Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, a wśród jego głównych celów znajdują się rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania zastosowaniem metod fizycznych w badaniach środowiska przyrodniczego i antropopresji, upowszechnienie wiedzy o potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu a także kształtowanie umiejętności badawczych oraz interpretacji wyników badań.

Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, od pierwszej edycji współtworzony przez Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechnik Śląskiej, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Pozostałymi współorganizatorami bieżącej edycji są Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej. Wierzymy, że udział w konkursie nie tylko pozwoli młodym ludziom na rozwinięcie ich pasji i umiejętności badawczych, ale także uwrażliwi ich na potrzeby otaczającego ich świata, kształtując w nich etyczne postawy i świadomość ekologiczną.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 1.02.2023 r. W tegorocznej edycji prace konkursowe będą miały formę prezentacji multimedialnej.

Na Laureatów i autorów prac wyróżnionych czekają nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Finału Konkursu.