O szkole

Opublikowano: 2012-03-01 10:00, Numer artykułu: 16

    

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

to jedna z najbardziej popularnych szkół zawodowych w naszym mieście.

 

Początki szkoły sięgają roku 1948. Wtedy to utworzono wydział budowlany w Państwowych Szkołach Technicznych przy ul. Św. Trójcy 37. W kolejnych latach powoływano do życia technika budowlane i geodezyjne oraz zasadnicze szkoły zawodowe działające w różnych punktach miasta.

 

12 kwietnia 1961 roku - w dniu historycznego lotu pierwszego człowieka w kosmos - dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę siedziby szkoły przy ul. Pestalozziego 18.

Zarządzenie ministra oświaty z 19 lutego 1962 roku powołało do istnienia szkołę o nazwie Zespół Szkół Zawodowych im. Jurija Gagarina.

W jej skład wchodziły:

  • Technikum Budowlane z wydziałem dla pracujących i wydziałem zaocznym,
  • Szkoła Mistrzów Budowlanych,
  • Szkoła Rzemiosł Budowlanych,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Międzyzakładowa.

Nowy gmach uroczyście otwarto 20 stycznia 1963 roku.
           

W ciągu pół wieku mury tej placówki opuściły setki absolwentów. Szkoła ulegała też przekształceniom, zmieniały się nazwy i profile kształcenia, celem dopasowania się do wymogów rynku pracy.

 

13 kwietnia 2013 roku Zespół Szkół Budowlanych uhonorowano Medalem Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy.

 

 

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła mogąca poszczycić się wieloma sukcesami edukacyjnymi na skalę regionu i kraju. Nasi uczniowie niejednokrotnie zajmowali wiodące miejsca w etapach centralnych Olimpiady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Uzyskaliśmy też zaszczytne tytuły „Brązowej Tarczy” w rankingu Perspektyw 2016 oraz „Złotej Tarczy” w rankingu Perspektyw 2015, Perspektyw 2017 oraz Perspektyw 2018.

Niewątpliwie wielkim sukcesem szkoły jest zdobycie w 2016 roku i w 2017 roku I miejsca w kategorii Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych w rankingu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Budowlanka została także finalistą III edycji ogólnopolskiego konkursu „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

 

Zespół Szkół Budowlanych to także szkoła otwarta na wiele innowacyjnych projektów, takich jak np. Zawodowe Horyzonty 5, Bydgoskie Granty Oświatowe, ogólnopolski projekt Junkers, Projekt z klasą, Kultura bezpieczeństwa i wiele innych. Na uwagę zasługują także staże u polskich pracodawców w ramach projektu "Akcja - kwalifikacja" oraz zagraniczne wyjazdy młodzieży na staże w ramach projektu Erasmus+. Do tej pory za granicami kraju, aż 120 uczniów podniosło swoje kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe.

 

Możemy się też poszczycić niezwykle owocną współpracą z lokalnym rynkiem pracy w ramach praktyk, szkoleń i kursów.

Sukcesywnie poszerzamy ofertę szkoleń certyfikowanych dla uczniów i nauczycieli oraz zacieśniamy współpracę z pracodawcami.