PRACOWNIA SZTUKATORSKO-KAMIENIARSKA (NR 9W)

W tej pracowni uczniowie nabierają umiejętności w zakresie wykonywania i renowacji detali architektonicznych.

Czytaj więcej!

PRACOWNIA BETONIARSKO-ZBROJARSKA (NR 10)

W tej pracowni uczniowie nabierają umiejętności w zakresie wykonywania i montażu elementów zbrojenia, wykonywania deskowań oraz betonowania przygotowanymi mieszankami.

Czytaj więcej!

PRACOWNIA MURARSKO-TYNKARSKA (NR 6)

W tej pracowni uczniowie nabywają umiejętności w zakresie wykonywania robót murarskich i tynkarskich.

Czytaj więcej!

PRACOWNIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH (NR 7)

W tej pracowni uczniowie nabierają umiejętności w zakresie montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich, tapeciarskich oraz posadzkarsko-okładzinowych.

Czytaj więcej!

PRACOWNIA INSTALACYJNO-DROGOWA (NR 8)

W tej pracowni uczniowie nabierają umiejętności w zakresie robót związanych z budową i remontem różnego rodzaju sieci komunalnych oraz wykonywaniem robót drogowych ziemnych i nawierzchniowych.

Czytaj więcej!

PRACOWNIA INSTALACYJNA (NR 11)

W tej pracowni uczniowie nabierają umiejętności głównie w zakresie prac związanych z montażem instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i centralnego odkurzania.

Czytaj więcej!

PRACOWNIA INSTALACYJNA (NR 15)

W tej pracowni uczniowie nabierają umiejętności głównie w zakresie prac związanych z montażem instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.

Czytaj więcej!