TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNOWACJĄ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Opublikowano: 2017-03-30 00:37, Numer artykułu: 341

 

Czym jest budownictwo energooszczędne?

 

Polska prowadzi intensywne prace mające na celu implementację dyrektyw unijnych, zgodnie z którymi od 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki muszą być bardzo energooszczędne.

 

 • To umiejętne zaprojektowanie budynku pod względem architektonicznym.
 • To umiejętność doboru odpowiedniej izolacji przegród budowlanych.
 • To umiejętność odpowiedniego rozmieszczenia budynku i pomieszczeń.
 • To umiejętność doboru odpowiedniej stolarki okiennej.
 • Umiejętność doboru odpowiednich materiałów budowlanych w celu likwidacji lub ograniczenia mostków cieplnych.
 • Umiejętność odzyskiwania ciepła.
 • Znajomość odnawialnych źródeł energii.
 • To wykorzystywanie tanich źródeł ciepła.

 

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa z wiedzą o energooszczędności?

 • Chcesz wyróżniać się szeroką wiedzą i umiejętnością w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa?
 • Chcesz być przygotowany do podejmowania zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne z obszaru budownictwa energooszczędnego, termorenowacji budynków, energii odnawialnych, technologii energooszczędnych, recyrkulacji obiektów budowlanych, materiałów przyjaznych środowisku itp.?
 • Chcesz zdobyć wiadomości i umiejętności według praw i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej?
 • Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na wybór rozwiązań projektowych, planistycznych, marketingowych i prawnych związanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska?
 • Szybko się nudzisz, chcesz wciąż poznawać coś nowego?
 • Lubisz przebywać wśród ludzi?
 • Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś wielkiego?
 • Interesują Cię nowe technologie?
 • Lubisz prace na komputerze?
 • A może podoba ci się praca w urzędzie lub biurze?

 

Jak można zostać technikiem budownictwa?

Jest tylko jedna możliwość: technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa.

 

 

Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

 • Zdolności wykorzystywania najnowszych technologii, spełniających wszystkie wymogi techniczne i ekologiczne.
 • Umiejętności projektowania budynków pod kątem energetycznym.
 • Dokonywać wyboru rozwiązań dla istniejących budynków w celu zmiany ich energetyczności.
 • Wykonywać, organizować i nadzorować roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe.
 • Wykonywać kosztorysy robót budowlanych.
 • Sporządzać dokumentację przetargową.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • Organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.
 • Wykonywać i koordynować roboty związane z rozbiórką obiektów budowlanych.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w licznych firmach budowlanych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej,
 • w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,
 • prowadząc własną działalność,
 • w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych.

 

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • zarządzaniu nieruchomościami,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • wojsku,
 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.


Czym się różnimy od innych zawodów technikalnych?

Odbywamy praktyki zawodowe w firmach budowlanych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów szkolnych oraz w licznych przedsiębiorstwach budowlanych  - w klasie drugiej 10 godzin tygodniowo, w klasie trzeciej 8 godzin tygodniowo.


 

Jak zdajemy egzaminy zawodowe?

Wyniki naszych egzaminów znacznie przewyższają średnią krajową i średnią w województwie.      

Rok

Kraj [%]

Województwo[%]

ZSB [%]

2015

75,36%

70,6%

88,9%

2014

75,6%

75,1%

94,2%

2013

62,0%

brak danych

75,2%

2012

58,8%

brak danych

72,6%

2011

72,5%

71,9%

84,9%

                     

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik budownictwa?

Technik budownictwa zdobywa dwie kwalifikacje:

 

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

 

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik budownictwa?

Przedmioty teoretyczne:

 • Rysunek techniczny.
 • Technologia robót murarskich i tynkarskich.
 • Organizacja robót budowlanych.
 • Język angielski zawodowy w budownictwie.
 • Działalność gospodarcza w budownictwie.
 • Podstawy energetyczne budynków.
 • Ochrona cieplna budynków i zapotrzebowanie ciepła.
 • Układy grzewcze i ciepłej wody i ich ocena.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania.

Przedmioty praktyczne:

 • Dokumentacja techniczna.
 • Roboty murarskie i tynkarskie.
 • Nadzór robót budowlanych.
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.


Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.