Projekt BAKCYL - spotkania z bankowością w szkole

Opublikowano: 2019-05-15 05:49

Jest to przykład współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Pod koniec marca odbyło się kolejne spotkanie. Projekt będzie realizowany do czerwca. Dziękujemy wolontariuszce- pani Basi za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży.