Kolejne staże do Portugalii i Irlandii!!!

Opublikowano: 2019-02-04 18:35

 

Zasady rekrutacyjne  

 

projektu

„Od pasji do kariery - europejskie staże zawodowe”

o numerze 2018-1-PL01-KA102-048131

w ramach projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

  1. Uczniowie zainteresowani udziałem w stażach muszą zapoznać się z Regulaminem projektu, a w nim ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.
  1. Udział w projekcie dotyczy uczniów klas:

II B, II C, II E, III B, III E – wyjazd do Portugalii (16.09.2019 – 27.09.2019)

II A, II R, IIIA, IIIR – wyjazd do Irlandii (16.09.2019 – 27.09.2019)

 

  1. Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl
  1. Od 25 stycznia 2019 na stronie internetowej szkoły: www.zsb.bydgoszcz.pl będzie dostępny formularz aplikacyjny dla kandydatów do projektu.
  1. Od 28 stycznia do 5 lutego 2019 uczniowie składają wypełnione formularze aplikacyjne u koordynatora projektu pani wicedyrektor Doroty Czechowskiej (gabinet nr 5 lub sala 103).
  1. Od 6 lutego 2019 nauczyciele języków obcych przeprowadzą testy językowe oraz rozmowy sprawdzające umiejętności językowe. Zakres materiału znajduje się na stronie internetowej szkoły.
  1. Do 18 lutego 2019 Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.
  1. Wyniki zostaną podane do wiadomości kandydatów na tablicy ogłoszeniowej projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
  1. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu pani wicedyrektor Dorota Czechowska (gabinet 5 lub sala 103).