Dzień Przedsiębiorczości 2018 - krótkie podsumowanie projektu

Opublikowano: 2018-10-10 04:55

Przedstawiciele naszej szkoły mieli okazję do odbycia jednodniowej wizyty w gabinecie weterynarii oraz biurze projektów budowlanych.  Uczestnicy przedsięwzięcia pozytywnie ocenili swój jednodniowy pobyt w zakładach pracy. Podkreślali miłą atmosferę , życzliwe przyjęcie przez pracodawców oraz rzetelną wiedzę jaką im przekazano na temat wybranych przez siebie stanowisk pracy.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

✗  odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,

✗  zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

✗  pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach do wykonywania danego zawodu,

✗  doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

✗ zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą

 To bardzo ciekawe, pouczające i autentyczne doświadczenie. Dziękujemy pracodawcom za współpracę. Kolejna edycja już wiosną roku 2019.