BYDGOSKIE 
 GRANTY OŚWIATOWE
Moja szkoła, 
 moja przyszłość

ENERGY@SCHOOL
TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNOWACJĄ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA CAD - NOWOŚĆ!!!
2017-03-29 21:18 / 2868

Czym jest budownictwo z innowacją CAD?

 • Uczeń będzie miał szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego z zastosowaniem najnowszego oprogramowania do projektowania z wykorzystaniem systemów CAD i BIM.
 • Polega na sporządzaniu projektów z wykorzystaniem systemów CAD (np. Autodesk Revit, AutoCAD).
 • Daje umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji (RM Win).
 • Pokazuje BIM (Building Information Modeling) pojęcie pozwalające modelować całe procesy zachodzące w budynkach, przedstawiając zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizyczne i funkcjonalne właściwości budowli.

 

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa z wiedzą z Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD?

 • Lubisz pracę na komputerze?
 • Chcesz umieć sporządzać elementy dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Autodesk Revit, AutoCAD)?
 • Interesuje Cię wykorzystanie narzędzi do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich (RM Win)?
 • Lubisz analizować i chcesz się nauczyć analizy dowolnych konstrukcji zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi?
 • Chcesz nauczyć się obsługi pakietu programów komputerowych RM-Win dla konstruktorów budownictwa do obliczeń statycznych i wymiarowania?
 • Chciałbyś mieć wpływ na otaczający Cię świat?
 • Podoba Ci się praca na budowie?
 • Chcesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych?
 • Lubisz organizować pracę innym ludziom?
 • Interesuje Cię dokumentacja techniczna?
 • Chciałbyś zaprojektować swój własny dom?
 • Interesują Cię nowinki techniczne?
 • Pragniesz pracować wśród ludzi?
 • Chciałbyś wykonywać rysunki budowlane?
 • Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
 • Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?

 

Jak można zostać technikiem budownictwa?

Jest tylko jedna możliwość: technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa.

 

Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

 • Wykonywać, organizować i nadzorować roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe.
 • Wykonywać kosztorysy robót budowlanych.
 • Sporządzać dokumentację przetargową.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • Organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.
 • Wykonywać i koordynować roboty związane z rozbiórką obiektów budowlanych.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w licznych firmach budowlanych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej,
 • w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,
 • prowadząc własną działalność,
 • w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych.

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • zarządzaniu nieruchomościami,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • wojsku,
 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

 

Czym się różnimy od innych zawodów technikalnych?

Odbywamy praktyki zawodowe - w klasie drugiej 10 godzin tygodniowo, w klasie trzeciej 8 godzin tygodniowo.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów szkolnych oraz w licznych przedsiębiorstwach budowlanych.

 

 

Jak zdajemy egzaminy zawodowe?

Wyniki naszych egzaminów znacznie przewyższają średnią krajową i średnią w województwie.

                     

Rok

Kraj [%]

Województwo[%]

ZSB [%]

2014

75,6%

75,1%

94,2%

2013

62,0%

brak danych

75,2%

2012

58,8%

brak danych

72,6%

2011

72,5%

71,9%

84,9%

 

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik budownictwa?

Technik budownictwa zdobywa dwie kwalifikacje:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Jakich przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik budownictwa?

Przedmioty teoretyczne:

 • Rysunek techniczny.
 • Technologia robót murarskich i tynkarskich.
 • Organizacja robót budowlanych.
 • Język angielski zawodowy w budownictwie.
 • Działalność gospodarcza w budownictwie.

Przedmioty praktyczne:

 • Dokumentacja techniczna.
 • Roboty murarskie i tynkarskie.
 • Nadzór robót budowlanych.
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.


ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
 Rok Rzeki Wisły 2017                Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
                   
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA