TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Opublikowano: 2017-03-29 21:00, Numer artykułu: 3545

 

Czym zajmuje się technik robót wykończeniowych?

 • Wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe.
 • Koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych.
 • Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych.
 • Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót wykończeniowych.
 • Sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

Dlaczego warto zostać technikiem robót wykończeniowych?

 • Masz wyczucie proporcji, piękna i estetyki?
 • Chcesz mieć wpływ na efekt końcowy prac związanych z wykończeniem domów?
 • Chcesz mieć wpływ na otaczający Cię świat?
 • Lubisz organizować pracę innym ludziom?
 • Interesują Cię nowinki techniczne?
 • Pragniesz pracować wśród ludzi?
 • Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
 • Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?

 

Jak można zostać technikiem robót wykończeniowych?

Jest tylko jedna możliwość: ukończenie technikum kształcące w zawodzie technik robót wykończeniowych.

 

Czego uczymy przyszłego technika robót wykończeniowych?

 • Wykonywać roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe.
 • Organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy.
 • Montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,
 • Koordynować prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,
 • Organizować i kontrolować roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych,
 • Sporządzać kosztorysy na roboty wykończeniowe w budownictwie.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w licznych firmach budowlanych,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
 • w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,
 • w zakładach rzemieślniczych,
 • prowadzić własną działalność (firmę remontowo – budowlaną),
 • na budowach prowadzonych za granicą,
 • w firmach prowadzących roboty wykończeniowe.

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • zarządzaniu nieruchomościami,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • wojsku, górnictwie, rolnictwie,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

 

Czym się różnimy od innych zawodów technikalnych?

Odbywamy zajęcia praktyczne – już od klasy pierwszej, w klasie drugiej 8 godzin tygodniowo, w klasie trzeciej 9 godzin tygodniowo i czwartej 5 godzin tygodniowo. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów szkolnych oraz w licznych przedsiębiorstwach budowlanych.

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach pracy pod koniec klasy trzeciej przez miesiąc.

  

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik robót wykończeniowych?

Technik robót wykończeniowych zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.  

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik robót wykończeniowych?

Przedmioty teoretyczne:

 • Rysunek techniczny.
 • Technologia robót wykończeniowych.
 • Język angielski zawodowy.
 • Działalność gospodarcza.

Przedmioty praktyczne:

 • Dokumentacja techniczna.
 • Wykonywanie robót wykończeniowych.
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu znajdziesz pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.