TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY Z INNOWACJĄ ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Opublikowano: 2017-03-28 00:36, Numer artykułu: 244

 

Czym zajmuje się technik renowacji elementów architektury i architekt wnętrz?

 

Jego zadania zawodowe obejmują takie zagadnienia, jak:

 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.
 • Architektura Wnętrz to kierunek, który łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania wnętrz z umiejętnościami pozwalającymi kompetentnie kształtować otoczenie człowieka.

 

Jak można zostać technikiem renowacji elementów architektury?

Jest tylko jedna możliwość: technikum kształcące w zawodzie technik renowacji elementów architektury.

 

 

Czego uczymy przyszłego technika renowacji elementów architektury z innowacją architektura wnętrz?

 • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • opracowania projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji poprzez realizację rozwiązania wnętrza,
 • zapoznania się z podstawami dotyczącymi projektowania wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, zagadnieniami barwy i światła oraz nowościami rynku materiałów i wyposażenia wnętrz,
 • zapoznania się z technikami i technologiami potrzebnymi w rozwiązaniach koncepcyjnych prac projektowych z dziedziny architektury wnętrz,
 • wdrożenia się w świat, w którym możesz samodzielnie kreować i tworzyć.

 

 

Gdzie można znaleźć pracę?

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się:

 • ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
 • pracownie architektoniczne,
 • pracownie sztukatorskie,
 • agencje reklamowe,
 • biura projektów,
 • agencje designerskie,
 • własna działalność gospodarcza,
 • firmy budowlano-architektoniczne.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik renowacji elementów architektury pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (renowacja elewacji obiektów budowlanych), ale także we wnętrzach budynków.

Technik renowacji elementów architektury najczęściej pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami oraz nadzorem technicznym i konserwatorskim. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Zdecydowana większość techników renowacji elementów architektury pracuje w firmach wykonawczych.

Architekt wnętrz pracuje na zlecenie klientów, którzy, albo budują nowe budynki, w których będą wyposażali pomieszczenia określając wcześniej program ich zagospodarowania i ich funkcje, albo adaptują istniejące już i wcześniej funkcjonujące pomieszczenia do nowych potrzeb użytkowników.

Może także zajmować się projektowaniem ekspozycji wystawowych na targach, salonach wystawienniczych, witryn sklepowych oraz scenografią teatralną, filmową i telewizyjną.


 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik renowacji elementów architektury?

Technik renowacji elementów architektury zdobywa dwie kwalifikacje:

 

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.

 

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik renowacji elementów architektury?

 

Przedmioty teoretyczne:

 • Dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich
 • Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich
 • Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy działalności gospodarczej renowatora
 • Projektowanie architektoniczne
 • Komputerowe wspomaganie projektowania związane z architekturą wnętrz

Przedmioty praktyczne:

 • Sztukatorstwo i kamieniarstwo
 • Renowacja warstw licowych elementów architektury
 • Projektowanie plastyczne
 • Praktyki zawodowe

Dodatkowo program obejmuje seminaria dotyczące projektowania wnętrz oraz zagadnień z konserwacji zabytków, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych. Wykłady prowadzone będą przez bydgoskiego konserwatora zabytków, plastyka miejskiego oraz zaproszonych specjalistów związanych z architekturą wnętrz i konserwacją zabytków.

 

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym w zawodzie technik renowacji elementów architektury z innowacją architektura wnętrz?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Wieloletnia przerwa w kształceniu wykwalifikowanej kadry renowatorów spowodowała powstanie luki na rynku pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się renowacją obiektów zabytkowych, gdzie dobrze wykształcona kadra robotnicza jest szczególnie ważna.
 • Kształcenie w zawodzie renowatora daje absolwentom możliwość interesującej pracy.
 • Możesz założyć własną działalność.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.