TECHNIK GEODETA Z INNOWACJĄ GEOINFORMATYKA

Opublikowano: 2020-02-22 10:22, Numer artykułu: 21019

 

Czym jest geoinformatyka?

Geoinformatyka to specjalność, stanowiąca połączenie wiedzy z zakresu informatyki oraz nauk  takich jak: geodezja, kartografia, gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne, zajmująca się numerycznym analizowaniem i przetwarzaniem danych oraz informacji terenowych.

 

Czym zajmuje się technik geodeta w zakresie geoinformatyki?

 • Za pomocą zaawansowanych technologicznie instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiary terenu, które w dalszej kolejności podlegają opracowaniu celem przedstawienia wyników w postaci map analogowych lub cyfrowych oraz modeli przestrzennych.
 • Za pomocą specjalistycznego oprogramowania obliczeniowo-graficznego sporządza wyrysy map do celów projektowych oraz prawnych.
 • Bada przemieszczenia i odkształcenia budowli inżynierskich.
 • Prowadzi geodezyjną obsługę inwestycji na poszczególnych etapach jej realizacji.
 • Dokonuje pomiaru i opisu rzeźby terenu.
 • Zmienia strukturę przestrzeni w wyniku podziału działek.
 • Reguluje stan prawny nieruchomości gruntowych.

 

Dlaczego warto zostać geodetą?

 • Lubisz prace przy komputerze?
 • Interesują Cię nowe technologie?
 • Lubisz wciąż poznawać coś nowego?
 • Czy lubisz pracę w terenie?
 • Lubisz organizować pracę innym ludziom?
 • A może podoba ci się praca w urzędzie lub biurze?
 • Pragniesz prowadzić własną firmę geodezyjną?
 • Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś wielkiego?
 • Chciałbyś mieć wpływ na otaczający Cię świat?

 

Jak można zostać geodetą?

Są tylko dwie możliwości zdobycia zawodu:

 1. technikum kształcące w zawodzie technik geodeta

lub

      2. studia wyższe.

 

Czego uczymy przyszłego technika geodetę?

 • Obsługiwać nowoczesny i zaawansowany technologicznie sprzęt pomiarowy.
 • Dzielić działki, mierzyć ich powierzchnie oraz ustalać ich stan prawny.
 • Opracowywać wyniki pomiaru z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania obliczeniowo-geodezyjnego dla prac geodezyjnych jak C-Geo, EWMAPA.
 • Rysować mapy cyfrowe z wykorzystaniem nowoczesnego i specjalistycznego oprogramowania obliczeniowo-graficznego TurboMAP, AutoCAD.
 • Wytyczać obiekty inżynierskie (budynki, drogi, koleje mosty itp.)
 • Planować i gospodarować przestrzenią w programie ArcGIS Pro, Qgis.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą.


Gdzie można znaleźć pracę?

 • w wielu firmach geodezyjnych,
 • w instytucjach rządowych, resortowych i jednostkach administracji samorządowej w zakresie działalności geodezyjnej,
 • w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • w firmach zajmujących się pracami geodezyjnymi w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarowania środowiskiem,
 • firmach informatycznych przy projektowaniu systemów informacji przestrzennej, a także przy zarządzaniu tymi systemami i analizowaniu danych przestrzennych,
 • w firmach informatycznych przy projektowaniu geoportali branżowych, a także systemów nawigacji i lokalizacji,
 • w firmach, czy instytucjach z sektora gospodarki (energetyka, geologia, górnictwo, leśnictwo, rolnictwo itd.).

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu geodezji ma zastosowanie w:

 • branży budowlanej na różnych etapach realizacji,
 • branży informatycznej przy projektowaniu systemów pomiarowych, obliczeniowych i graficznych dla geodezyjnej,
 • fotogrametrii i teledetekcji,
 • uczytelnianiu zdjęć lotniczych i satelitarnych,
 • wojsku,
 • kartografii,
 • fotogrametrii i teledetekcji,
 • wycenie nieruchomości,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

 

Czym się różnimy od innych zawodów technikalnych?

 • Realizujemy w ciągu roku szkolnego ćwiczenia terenowe na szkolnym poligonie pomiarowym w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
 • Odbywamy w całym cyklu kształcenia 8 tygodni praktyk zawodowych w firmach geodezyjnych, które zajmują się pomiarami i realizacją zleconych inwestycji, a także w urzędach i instytucjach z branży geodezyjnej, które tworzą zasób geodezyjny ze zrealizowanych pomiarów jako państwową bazę danych.
 • Prowadzimy pracownię specjalizacji z zakresu geoinformatyki w posługiwaniu się najpopularniejszymi programami branżowymi tj.: C-Geo, ArcGIS Pro, Qgis, AutoCad, TurboMAP, EWMAPA oraz Winkalk, Micromap i Operat.

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik geodeta?

Technik geodeta zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

Jakich przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik geodeta?

Przedmioty teoretyczne:

 • Geodezja ogólna.
 • Geodezja inżynieryjna.
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami.
 • Prawo w geodezji.
 • Język angielski w geodezji.
 • Działalność gospodarcza w geodezji.

Przedmioty praktyczne:

 • Geomatyka.
 • Rysunek geodezyjny.
 • Dokumentacja katastralna.
 • Prace obliczeniowe i kartograficzne.
 • Terenowe ćwiczenia geodezyjne.
 • Praktyki zawodowe.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.