TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNOWACJĄ ELEMENTY ARCHITEKTURY

Opublikowano: 2020-02-22 11:55

 

Czym jest budownictwo z innowacją elementy architektury?

 • Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu wykonywania prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego przy pomocy najnowszego oprogramowania do projektowania z wykorzystaniem systemów CAD i BIM.
 • Nauka obsługi programów komputerowych do projektowania architektoniczno - budowlanego np. Autocad i Archicad. 
 • Możliwość projektowania nieskomplikowanych konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie obiektów budowlanych. Sporządzanie elementów dokumentacji architektoniczno – budowlanej.
 • Wykonywanie plansz koncepcyjnych oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych. Zdobywanie wiedzy z zakresu historii architektury i urbanistyki.
 • Sporządzanie kosztorysów i inwentaryzacji budowlanych. Nabywanie umiejętności obsługi wybranych programów komputerowych wspomagających wykonywanie kosztorysów (Norma Pro).
 • Opracowywanie planów zagospodarowania i organizacji budowy oraz jej harmonogramów.
 • Program nauczania obejmuje również naukę rysunku odręcznego w celu ewentualnego przygotowania pod wybór uczelni kształcącej studentów pod kątem architektury i urbanistyki.

 

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa z wiedzą z elementami architektury?

 • Jesteś kreatywny, spostrzegawczy, masz wyczucie estetyki?
 • Posiadasz wyobraźnię przestrzenną, myślisz twórczo a może masz uzdolnienia plastyczne?
 • Jesteś ciekawy świata i posiadasz chęć docierania do nowinek budowlanych i nowoczesnych technologii?
 • Lubisz rysować i projektować oraz wykonywać prace na komputerowe?
 • Chcesz umieć sporządzać elementy dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Archicad, AutoCAD)?
 • Interesuje Cię wykorzystanie programu Norma Pro do wykonania kosztorysów?
 • Podoba Ci się praca w biurze projektowym, w firmie budowlanej lub na budowie?
 • Chcesz pracować w pracowni pod okiem architekta?
 • Interesuje Cię dokumentacja techniczna?
 • Chciałbyś zaprojektować swój własny dom?
 • Interesują Cię nowinki techniczne i technologiczne?
 • Chciałbyś wykonywać rysunki budowlane?
 • Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
 • Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?
 • Lubisz mieć kontakt z ludźmi, współpracownikami, klientami?

 

Jak można zostać technikiem budownictwa?

Droga do celu jest prosta: wybierz technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa z innowacją elementy architektury

 Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

 • Sporządzania rysunków konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych przy użyciu sprzętu kreślarskiego lub komputerowych programów do projektowania architektonicznego.
 • Sporządzania inwentaryzacji obiektów budowlanych przy pomocy sprzętów mierniczych oraz wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.
 • Dobierania właściwych materiałów budowlanych do projektowanych elementów budowlanych.
 • Wykonywania rysunków roboczych oraz detali architektonicznych, budowlanych i konstrukcyjnych.
 • Opracowywania planów zagospodarowania terenu oraz organizacji budowy i jej harmonogramu robót.
 • Wykonywania modeli i makiet istniejących lub projektowanych obiektów budowlanych.
 • Wykonywania projektów detali i obiektów o małej skali trudności.
 • Sporządzania kosztorysów nieskomplikowanych konstrukcyjnie i architektonicznie obiektów budowlanych.
 • Posługiwania się dokumentacją techniczną.
 • Umiejętności korzystania w procesie projektowania z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa    i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska naturalnego i innych ustaw i wytycznych regulujących cały proces inwestycyjny.
 • Przygotowywania materiałów niezbędnych do udziału w przetargach na roboty budowlane oraz składanie ofert i dokumentacji przetargowych zwłaszcza w zamówieniach publicznych.
 • Prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • biura projektowe - jako asystent architekta,
 • w licznych firmach budowlanych zwłaszcza w działach kosztorysowych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej,
 • w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,
 • na budowach,
 • prowadząc własną działalność,

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa z elementami architektury ma zastosowanie w:

 • budownictwie, architekturze i urbanistyce,
 • zarządzaniu nieruchomościami,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • gospodarce nieruchomościami,

 

Czym się różnimy od innych zawodów technikalnych?

Odbywamy praktyki zawodowe - w klasie trzeciej  4 godziny  tygodniowo, w klasie czwartej 4 godziny tygodniowo.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów szkolnych oraz w licznych przedsiębiorstwach budowlanych i biurach projektowych.

 

Jak zdajemy egzaminy zawodowe?

Wyniki naszych egzaminów znacznie przewyższają średnią krajową i średnią w województwie.

 

Wyniki egzaminu dla kwalifikacji B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Rok [%]

Kraj [%]

Województwo [%]

ZSB [%]

2019

83,15 %

85,3 %

94,12%

2018

78,71 %

86,1 %

98,00%

2017

68,42 %

63,0 %

98,28%

2016

60,00 %

68,9 %

96,43%

 

Wyniki egzaminu dla kwalifikacji B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Rok [%]

Kraj [%]

Województwo [%]

ZSB [%]

2019

53,31 %

81,7 %

97,29 %

2018

52,02 %

42,9 %

94,59 %

2017

46,46 %

53,8 %

97,73 %

2016

43,00 %

52,5 %

73,47 %

 

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik budownictwa?

Technik budownictwa zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.01 – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich / BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich        

BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 

Jakich przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik budownictwa?

Przedmioty teoretyczne m.in:

 • Dokumentacja techniczna.
 • Rysunek odręczny architektoniczny.
 • Podstawy budownictwa.
 • Historia architektury.
 • Organizacja robót budowlanych.
 • Kosztorysowanie.
 • Działalność gospodarcza w budownictwie.

Przedmioty praktyczne m.in.:

 • Pracownia projektowania konstrukcyjnego.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania CAD.
 • Pracownia dokumentacji technicznej.
 • Pracownia organizacji robót budowlanych.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.
 • Technik budownictwa z innowacją elementy architektury może pracować obok rzeszy specjalistów z różnych branż, którzy tworzą całościowe projekty.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.