Szkolenie maturalne

Czytaj więcej!

EGZAMIN MATURALNY - sesja poprawkowa

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00. (...)

Czytaj więcej!

MATURA 2022 – 92,54% zdawalności egzaminów maturalnych w ZSB!!!

Od 5 lipca 2022 roku świadectwa dojrzałości w Zespole Szkół Budowlanych może odebrać 92,54% absolwentów klas czwartych, którzy w maju 2022 roku podeszli do egzaminów maturalnych.

Czytaj więcej!

Odbiór świadectw dojrzałości oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (dyplomy- tylko absolwenci klas maturalnych)

W dniach 5-6-7 lipca 2022r. w godz. 10.00-14.00 można odbierać, w gabinecie pani E. Piskorskiej (gabinet nr 23, parter), świadectwa dojrzałości oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Podczas odbioru dokumentów należy wylegitymować się dowodem osobistym. Jeśli świadectwo lub dyplom będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć oryginał upoważnienia odbioru zgodnie ze wzorami umieszczonymi w załączniku.

Czytaj więcej!

MATURA 2022 - szczegółowe informacje dla zdających

Czytaj więcej!

MATURA 2021, sesja poprawkowa- informacje dla Zdających

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej zostaną przeprowadzone, zgodnie z harmonogramem, 24 sierpnia 2021 roku. Zapraszamy Zdających do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Czytaj więcej!

MATURA 2021

Szczegółowe informacje dla Zadających egzaminy maturalne w w maju 2021 roku.

Czytaj więcej!

Harmonogram matur w ZSB- maj 2021r.

Czytaj więcej!

HARMONOGRAM MATUR - aktualizacja z 22.12.2020 r.

Czytaj więcej!

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Czytaj więcej!