Egzaminy zawodowe - część pisemna teoretyczna

W dniu 12.01.2017r. (czwartek) zostaną przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (część pisemna teoretyczna).

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przyjście 30 minut przed wyznaczoną w harmonogramie godziną rozpoczęcia oraz zabranie ze sobą dowodu tożsamości i przyborów do pisania (długopis piszący w czarnym kolorze).

Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Czytaj więcej!

PRÓBNY EGZAMIN ZWODOWY

Dnia 10 listopada 2016 roku (czwartek) odbędzie się próbny egzamin zawodowy dla klas IV B oraz IV E (część teoretyczna + część praktyczna) w zawodzie technik budownictwa.

(...)

Czytaj więcej!

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

Dnia 18 października 2016 roku (wtorek) odbędzie się próbny egzamin zawodowy dla klas IV B oraz IV E (część teoretyczna + część praktyczna) w zawodzie technik budownictwa.

(...)

Czytaj więcej!

Wyniki egzaminów zawodowych - termin odbioru dyplomów

28 sierpnia 2015r. od godz. 11.00 można odbierać w sekretariacie uczniowskim dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Podczas odbioru dyplomu należy okazać się dowodem osobistym. Jeśli dyplom będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć upoważnienie odbioru zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie szkoły w "strefie ucznia".

Czytaj więcej!

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - TECHNIK BUDOWNICTWA

Dnia 11 marca 2015 roku (środa) odbędzie się próbny egzamin zawodowy (część teoretyczna + część praktyczna) w zawodzie technik budownictwa.
Rozpoczęcie egzaminu godz. 9.50 (3 godzina lekcyjna).
Planowane zakończenie egzaminu godz. 15.00 (7-8 godzina lekcyjna).

Obecność uczniów klas IV B, IV C oraz IV E jest obowiązkowa.

Czytaj więcej!

Termin odbioru wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Termin odbioru wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 31 sierpnia 2013r. - od godz. 12.00

Czytaj więcej!