TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY Z INNOWACJĄ KONSERWACJA ZABYTKÓW

 

Czym zajmuje się technik renowacji elementów architektury i czym jest konserwacja zabytków?

Zadania zawodowe technika renowacji obejmują takie zagadnienia, jak:

 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.
 • konserwacja zabytków to zagadnienie, które łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia prac konserwatorskich, których podstawowym celem jest ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń

 

Jak można zostać technikiem renowacji elementów architektury?

Jest tylko jedna możliwość: technikum kształcące w zawodzie technik renowacji elementów architektury.

 

Czego uczymy przyszłego technika renowacji elementów architektury z innowacją konserwacja zabytków?

 • Wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich,
 • ratowania zabytków i pamiątek przeszłości co wymaga dużej wiedzy i sporych umiejętności praktycznych,
 • problematyki zabytkoznawczej architektury
 • historycznych technik budowlanych i ich problematyki konserwatorskiej
 • podstaw inwentaryzacji, badań i dokumentacji (projektowo-konserwatorskiej)

 

Gdzie można znaleźć pracę?

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach takich jak:

 • pracownie architektoniczne,
 • pracownie sztukatorskie,
 • biura projektowe,
 • własna działalność gospodarcza,
 • firmy budowlano-architektoniczne.
 • Instytucje zajmujące się ochroną zabytków kultury,
 • muzea,
 • kompleksy pałacowo-zamkowe,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik renowacji elementów architektury pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (renowacja elewacji obiektów budowlanych), ale także we wnętrzach budynków.

Technik renowacji elementów architektury najczęściej pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami oraz nadzorem technicznym i konserwatorskim. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Zdecydowana większość techników renowacji elementów architektury pracuje w firmach wykonawczych.


 Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik renowacji elementów architektury?

Technik renowacji elementów architektury zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik renowacji elementów architektury?

 Przedmioty teoretyczne:

 • Dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich
 • Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich
 • Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy działalności gospodarczej renowatora
 • Komputerowe wspomaganie projektowania związane z wykonywaniem rysunków detali architektonicznych w 2D  i 3D
 • Pracownia budownictwa historycznego
 • Pracownia historii architektury
 • Pracowania konserwacji zabytków
 • Pracownia dokumentacji konserwatorskiej
 • Specjalizacja konserwatorska

Przedmioty praktyczne:

 • Sztukatorstwo i kamieniarstwo
 • Renowacja warstw licowych elementów architektury
 • Praktyki zawodowe

Dodatkowo program obejmuje seminaria dotyczące zagadnień z konserwacji zabytków, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych. Wykłady prowadzone będą przez bydgoskiego konserwatora zabytków, plastyka miejskiego oraz zaproszonych specjalistów związanych z architekturą i konserwacją zabytków.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym w zawodzie technik renowacji elementów architektury z innowacją konserwacja zabytków?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Wieloletnia przerwa w kształceniu wykwalifikowanej kadry renowatorów spowodowała powstanie luki na rynku pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się renowacją obiektów zabytkowych, gdzie dobrze wykształcona kadra robotnicza jest szczególnie ważna.
 • Kształcenie w zawodzie renowatora daje absolwentom możliwość interesującej pracy.
 • Możesz założyć własną działalność.
 • Jest to zawód doceniany zwłaszcza zagranicą.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.