Plany przejść w roku szkolnym 2021/2022

W tabelach dla poszczególnych klas, opisano w którym tygodniu w danej grupie zmienia się nauczyciel prowadzący zajęcia warsztatowe. Szczegółowych informacji udzielą nauczyciele praktycznej nauki zawodu, lub kieronik warsztatów.

 

Plany przejść obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022: