Zdolni znad Brdy - maj 2019 - zmiana daty warsztatów dla nauczycieli

Opublikowano: 2019-05-07 05:03

15.05.2019, godz. 15:30  

„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” – warsztaty metodyczne dla nauczycieli bydgoskich szkół

Trzecie i ostatnie w tym roku warsztaty metodyczne dla nauczycieli pn. Kreatywność i metody aktywne w nauczaniu geografii i biologii

poprowadzi dr Jerzy Norbert Radomski (doradca metodyczny z zakresu geografii MOEN), którego doświadczenie oraz wiedza i kompetencje będą nieocenionym źródłem informacji dla zainteresowanych nauczycieli.

Odbiorcy: nauczyciele geografii i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztaty metodyczne odbędą się w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Gdańskiej 122 w Bydgoszczy, a organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”.

Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.

Zgłoszenia do 13 maja 2019 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.

 

22.05.2019, godz. 10:00

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Piąte warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI SP).

Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości dla uczniów zdolnych” odbędzie się w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy (ul. Kruszwicka 2).

Istotą wydarzenia jest kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności poznawczych szczególnie: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, myślenia metaforycznego oraz transformacji a także elastyczności i giętkości myślenia. 

Służą do tego specjalnie opracowane zadania oraz techniki. Ponadto program warsztatu wzbogacony będzie o ćwiczenia wzmacniające samoocenę uczestników oraz integrujące grupę.

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je specjaliści Zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska (psycholog) i Beata Walasek (pedagog).

Przewidywany czas spotkania - ok. 2,5 godziny zegarowe.

Ilość miejsc ograniczona! Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób. Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły.

Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 20 maja 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.

 

29.05.2019, godz. 10:00

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Szóste warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych (w wieku 16-19 lat).

Spotkanie zatytułowane „Żyć na MAXA POZYTYWNIE!”” odbędzie się w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy (ul. Kruszwicka 2).

Istotą wydarzenia jest tematyka rozwijająca przydatne kompetencje - rozwijanie empatii, samoocena, samodyscyplina, określanie ważnych życiowo celów i umiejętności ich osiągania;

radzenie sobie z porażką, oceną, krytyką; docieranie do swoich zasobów i predyspozycji; sztuka kompromisów;

Dzięki ćwiczeniom warsztatowym uczeń nauczy się kreowania swoich życiowych wyborów - głównie wyboru kształcenia; pozna swoje mocne strony i ograniczenia

oraz dowie się czym jest "gniewny mózg" i jak go reedukować.

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe.

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psychopedagog, terapeuta, interwent kryzysowy, profilaktyk: Danuta Winiecka-Felix.

Ilość miejsc ograniczona! Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 5 osób. Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły.

Zgłoszenia osób, grup prosimy kierować do 27 maja 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.