Wyniki egzaminów zawodowych - termin odbioru dyplomów

Opublikowano: 2015-08-27 09:13

28 sierpnia 2015r. od godz. 11.00 można odbierać w sekretariacie uczniowskim dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Podczas odbioru dyplomu należy okazać się dowodem osobistym. Jeśli dyplom będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć upoważnienie odbioru zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie szkoły w "strefie ucznia".