TECHNIK GEODETA Z INNOWACJĄ GEODEZJA WOJSKOWA

Opublikowano: 2017-03-26 00:35, Numer artykułu: 248

 

Współpracujemy z 6 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Toruniu

 

 

Czym zajmuje się technik geodeta w wojsku?

 • Realizacją zadań na rzecz gospodarki narodowej
 • Za pomocą instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiar terenu, a następnie otrzymane wyniki pomiarów przedstawia w postaci map.
 • Zabezpieczeniem geograficznym obejmującym przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz doprowadzaniem do wojsk informacji geograficznej (danych, produktów) o obszarze (terenie, środowisku)działań
 • Na placu budowy wspomaga pracę budowniczych.
 • Zmienia strukturę przestrzeni poprzez podział działek.
 • Bada przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych budowli.

 

Dlaczego warto zostać geodetą w wojsku?

 • Lubisz pracę w terenie?
 • Szybko się nudzisz, chcesz wciąż poznawać coś nowego?
 • Lubisz przebywać wśród ludzi?
 • Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś wielkiego?
 • Interesują Cię nowe technologie?
 • Lubisz prace na komputerze?
 • A może podoba ci się praca w urzędzie lub biurze?

 

Jak można zostać geodetą w wojsku?

Są tylko dwie możliwości zdobycia zawodu: technikum kształcące w zawodzie technik geodeta lub studia wyższe.

 

 

Czego uczymy przyszłego technika geodetę?

 • Korzystać ze sprzętu wojskowego
 • Odczytywać mapy wojskowe
 • Obsługiwać nowoczesny sprzęt geodezyjny wojskowy
 • Wytyczać obiekty inżynierskie (budynki, drogi, koleje mosty itp.)
 • Dzielić działki, mierzyć ich powierzchnie
 • Wykonywać obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania geodezyjnego
 • Rysować mapy ręcznie oraz na komputerze

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w wojsku, w licznych firmach geodezyjnych i budowlanych (budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe, drogowe lub kolejowe),
 • w urzędach na wszystkich szczeblach,
 • prowadzą własną działalność.

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu geodezji ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • pracach poszukiwawczych złóż,
 • nawigacji,
 • wojsku,
 • kartografii,
 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • uczytelnianiu zdjęć lotniczych i satelitarnych,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

 

Czym się różnimy od innych zawodów technikalnych?

Oprócz, dwutygodniowych praktyk zawodowych w firmach i urzędach, w każdej klasie odbywamy ćwiczenia terenowe na wyznaczonym terenie przez 6 Samodzielny Oddziała Geograficzny w Toruniu. Ćwiczenia te polegają na wykonywaniu pomiarów na najnowocześniejszym sprzęcie wojskowym oraz obliczeniach i rysunku map wojskowych lotniczych z wykorzystaniem kalkulatorów inżynierskich, komputerów i nowoczesnego oprogramowania.

 

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły geodeta?

Technik geodeta zdobywa dwie kwalifikacje:

 

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

 

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły geodeta?

Przedmioty teoretyczne dostosowane do pracy w wojsku:

 • Geodezja ogólna.
 • Geodezja inżynieryjna.
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami.
 • Prawo w geodezji.
 • Język angielski w geodezji.
 • Działalność gospodarcza w geodezji.

Przedmioty praktyczne:

 • Prace obliczeniowe i kartograficzne.
 • Geomatyka.
 • Rysunek geodezyjny.
 • Dokumentacja katastralna.
 • Terenowe ćwiczenia geodezyjne.
 • Praktyki zawodowe.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.