TECHNIK GEODETA

Opublikowano: 2017-03-27 00:35, Numer artykułu: 242

 

Czym zajmuje się technik geodeta?

 • Za pomocą instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiar terenu, a następnie otrzymane wyniki pomiarów przedstawia w postaci map.
 • Na placu budowy wspomaga pracę budowniczych.
 • Zmienia strukturę przestrzeni poprzez podział działek.
 • Bada przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych budowli.

 

Dlaczego warto zostać geodetą?

 • Lubisz pracę w terenie?
 • Szybko się nudzisz, chcesz wciąż poznawać coś nowego?
 • Lubisz przebywać wśród ludzi?
 • Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś wielkiego?
 • Interesują Cię nowe technologie?
 • Lubisz prace na komputerze?
 • A może podoba ci się praca w urzędzie lub biurze?

 

Jak można zostać geodetą?

Są tylko dwie możliwości zdobycia zawodu: technikum kształcące w zawodzie technik geodeta lub studia wyższe.

 

 

Czego uczymy przyszłego technika geodetę?

 • Obsługiwać nowoczesny sprzęt geodezyjny
 • Wytyczać obiekty inżynierskie (budynki, drogi, koleje mosty itp.)
 • Dzielić działki, mierzyć ich powierzchnie
 • Wykonywać obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania geodezyjnego
 • Rysować mapy ręcznie oraz na komputerze

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w licznych firmach geodezyjnych i budowlanych (budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe, drogowe lub kolejowe),
 • w urzędach na wszystkich szczeblach,
 • prowadzą własną działalność.

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu geodezji ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • pracach poszukiwawczych złóż,
 • nawigacji,
 • wojsku,
 • kartografii,
 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • uczytelnianiu zdjęć lotniczych i satelitarnych,
 • gospodarce nieruchomościami,
 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

 

Czym się różnimy od innych zawodów technikalnych?

Oprócz, dwutygodniowych praktyk zawodowych w firmach i urzędach, w każdej klasie odbywamy ćwiczenia terenowe (4 godz. tygodniowo lub 4 tygodnie w ciągu roku). Ćwiczenia te polegają na wykonywaniu pomiarów na najnowocześniejszym sprzęcie geodezyjnym oraz obliczeniach i rysunku map z wykorzystaniem kalkulatorów inżynierskich i komputerów.

 

 

Jak zdajemy egzaminy zawodowe?

Od wielu lat wyniki egzaminów znacznie przewyższają średnią krajową oraz są najwyższe w województwie.

 

Rok

Kraj [%]

Województwo[%]

ZSB [%]

2014

 

kwalifikacja B34

69,3%

73,0%

76,1%

 

75,7%

 

97,2%

 

100%

2013

76,0%

brak danych

93,0%

2012

65,0%

77,0%

86,0%

2011

57,0%

brak danych

76,0%

2010

63,5%

65,0%

93,0%

 

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły geodeta?

Technik geodeta zdobywa dwie kwalifikacje:

 

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

 

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły geodeta?

Przedmioty teoretyczne:

 • Geodezja ogólna.
 • Geodezja inżynieryjna.
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami.
 • Prawo w geodezji.
 • Język angielski w geodezji.
 • Działalność gospodarcza w geodezji.

Przedmioty praktyczne:

 • Prace obliczeniowe i kartograficzne.
 • Geomatyka.
 • Rysunek geodezyjny.
 • Dokumentacja katastralna.
 • Terenowe ćwiczenia geodezyjne.
 • Praktyki zawodowe.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.