TECHNIK DEKARSTWA - KLASA PATRONACKA Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Opublikowano: 2022-02-17 08:51

 

Od 1 września 2021 r. będzie można kształcić się w tym kierunku, stając się jednym z pierwszych przedstawicieli tej profesji.

"Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" na najbliższe lata wykazuje, że zawód technik dekarstwa jest najbardziej poszukiwanym pracownikiem na rynku.

 

Czym zajmuje się technik dekarstwa?

To osoba, która w toku nauki zdobędzie wiedzę pozwalającą nie tylko na właściwe wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych, ale również z wykonywania kosztorysów, zarządzania brygadą pracowników, logistyką materiałów i narzędzi na budowie. 

 

Dlaczego warto zostać technikiem dekarstwa?

Propozycja nowego zawodu skierowana jest do osób, które:

 • lubią pracę twórczą,
 • interesują się budownictwem,
 • prace manualne nie stanowią dla nich problemu,
 • mają smykałkę do kierowania pracą innych,
 • planują możliwość dalszej edukacji po szkole średniej.

 

Jak można zostać technikiem dekarstwa?

W technikum kształcącym w zawodzie technik dekarstwa lub najpierw w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie dekarz, a później w Branżowej Szkole II stopnia w tym i uzyskując tytuł technika.

 

Czego uczymy przyszłego technika dekarstwa?

Pracodawcy z branży potrzebują pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych. To właśnie ze względu na potrzeby rynku pracy, przyszły technik dekarstwa będzie miał umiejętności między innymi z zakresu:

 • wykonywania i montowania pokryć dachowych,
 • dobierania, wykonywania i montowania systemów odwodnień połaci dachowych,
 • montowania okien dachowych, wyłazów i świetlików, i wykonywania obróbki,
 • wykonywania obróbki wykończeniowe związane z powyższym,
 • efektywnej i bezpiecznej pracy,
 • przygotowywania kosztorysów,
 • organizacji i nadzoru prac dekarskich,
 • posługiwania się dokumentacją projektową i wykonawczą,
 • montażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu.

 

Gdzie można znaleźć pracę?

Zmieniające się realia branży budowlanej, postęp technologiczny i coraz większe oczekiwania inwestorów wymuszają na firmach dekarskich wyższy poziom kompetencji. Technik dekarstwa, wraz z nową kwalifikacją BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie
kosztorysów, jest odpowiedzią na te zmiany. Dzięki bardzo szczegółowo opracowanej podstawie programowej i nowym umiejętnościom, przyszły technik dekarstwa bez problemu znajdzie pracę np. w firmach:

 • dekarskich,
 • ogólnobudowlanych,
 • developerskich,
 • zajmujących się montażem fotowoltaiki,
 • produkujących materiały budowlane,
 • prowadzić swoją własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Dzięki bardzo szczegółowo opracowanej podstawie programowej i nowym umiejętnościom, przyszły technik dekarstwa bez problemu znajdzie pracę np. firmach:

 • dekarskich,
 • ogólnobudowlanych,
 • developerskich,
 • zajmujących się montażem fotowoltaiki,
 • produkujących materiały budowlane.

 

Czym różni się od innych zawodów technikalnych?

Zajęcia praktyczne odbywają się pod opieką Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, które w mistrzostwach dekarzy w Polsce i na świecie zdobywa najwyższe miejsca.

Zajrzyj na stronę Mistrzów: 

Technik dekarstwa - Zawód Przyszłości Dekarz (zawodprzyszloscidekarz.pl)

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik dekarstwa?

Technik dekarstwa zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik dekarstwa?

Przedmioty teoretyczne, m.in.:

 • Rysunek techniczny.
 • Technologia robót dekarskich.
 • Organizacja robót.
 • Język angielski zawodowy.
 • Działalność gospodarcza w budownictwie.

Przedmioty praktyczne, m.in.:

 • Dokumentacja techniczna.
 • Roboty dekarskie.
 • Kosztorysowanie.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.