Rekrutacja 2022/2023

Opublikowano: 2022-02-08 15:01, Numer artykułu: 23

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY
w roku szkolnym 2022/2023


Szkoła w nowym roku szkolnym przyjmuje uczniów na następujące kierunki kształcenia:

 

Technikum (5-letnie)

z językiem angielskim, niemieckim oraz angielskim zawodowym


W ZAWODZIE:

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • BUD.01 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  • BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  • BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  • BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

           oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • projektowania z wykorzystaniem Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD, min. AutoCAD, REVIT, ArchiCAD, itp

 

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.18 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
  • BUD.19 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

  • BUD.23 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
  • BUD.24 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

          oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • Nabyciem wiedzy i umiejętności plastycznych potrzebnych do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych, specjalnego  przeznaczenia.
  • Opracowaniem projektu realizacyjnego z dokumentacją techniczną.
  • Korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – systemów CAD do projektowania, np. ArchiCAD, Artlantis.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
  • BUD.25 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.03 - Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich.
  • BUD.27 - Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!!


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia)

z językiem angielskim oraz angielskim zawodowym
 

W ZAWODZIE:

 

          KLASA PATRONACKA Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • BUD.09 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 

          KLASA PATRONACKA Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • BUD.03 - Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich.

 

          KLASA PATRONACKA FIRM: KNELSEN Polska Sp. z o.o., WINKHAUS Polska Sp. z o.o.,

          ALUPLAST Sp. z o.o., PPHU KLINAR, PARTNER TAPES Sp. z o.o., EXTE Sp. z o.o.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej.

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!! 
 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.