REKRUTACJA 2019/2020 - SKŁADANIE PODAŃ

Opublikowano: 2019-05-15 05:50

 

Podania przyjmujemy od 13 maja do 17 czerwca 2019 roku.

 

Pierwszy komplet dokumentów jaki należy złożyć w w/w terminie to:

  • podanie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania do odbioru w szkole),
  • dwie fotografie.

Podanie tworzymy na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl/

 

Utworzone podanie w wersji papierowej (podpisane) należy dostarczyć

do Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

ul. Pestalozziego 18

 

Wszystkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (52) 341-34-12.

 

 Kierunki kaształcenia oraz zasady rekrutacji obowiązujące w ZSB.