MATURA 2019 - przybory i materiały pomocnicze

Opublikowano: 2019-05-07 05:08

 

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE

  • NOWA PODSTAWA

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (zapewnia szkoła)

matematyka

- linijka

- cyrkiel

- kalkulator prosty (zapewnia szkoła)

- Wybrane wzory matematyczne  (zapewnia szkoła)

biologia

- linijka

- kalkulator prosty (zapewnia szkoła)

- Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnia szkoła)

fizyka

- linijka

- kalkulator prosty (zapewnia szkoła)

- Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnia szkoła)

geografia

- linijka

- kalkulator prosty (zapewnia szkoła)

- lupa (zapewnia szkoła)

historia

- lupa (zapewnia szkoła)

historia sztuki

- lupa (zapewnia szkoła)

wiedza o społeczeństwie

- kalkulator prosty (zapewnia szkoła)

 

  • STARA PODSTAWA

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (zapewnia szkoła)

matematyka

- linijka

- cyrkiel

- kalkulator prosty (zapewnia szkoła)

- Wybrane wzory matematyczne (zapewnia szkoła)

biologia

- linijka

chemia

- linijka

- kalkulator prosty (zapewnia szkoła)

- Karta wybranych tablic chemicznych (zapewnia szkoła)