BYDGOSKIE 
 GRANTY OŚWIATOWE
Moja szkoła, 
 moja przyszłość

ENERGY@SCHOOL
„Niemcy znani i lubiani…” - konkurs dla gimnazjalistów
2014-03-20 00:30

Zapraszamy gimnazjalistów do kolejnej edycji konkursu  „Niemcy znani i lubiani…”!!!

 

Drogi uczniu, jeśli lubisz niemiecki, wyjeżdżasz rodzinnie do Niemiec, słuchasz niemieckich klasyków, podziwiasz niemieckich sportowców lub raperów? To jest konkurs skierowany do Ciebie!

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

  1. Konkurs jest skierowany do młodzieży bydgoskich gimnazjów.
  2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w języku polskim lub niemieckim wywiadu lub przygotowaniu plakatu, albumu, komiksu, prezentacji multimedialnej zawierających elementy życiorysu znanej osobistości pochodzącej z Niemiec ( ewentualnie Austrii/Szwajcarii).
  3. Pracę może wykonać maksymalnie 1 osoba.
  4. Należy dołączyć kartę informacyjną. Powinna ona zawierać: imię i nazwisko autora, adres, telefon szkoły; nazwisko, telefon lub adres e - mail nauczyciela opiekuna.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu są: wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych mgr Dorota Czechowska i nauczyciel języka niemieckiego mgr Katarzyna Filipkowska

 

 

CELE KONKURSU

  1. Zdobywanie wiedzy o historii, kulturze, tradycji, realiach krajów niemieckojęzycznych.
  2. Wspieranie uczniów w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
  3. Doskonalenie warsztatu pisarskiego.
  4. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. 


TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC     

Prace z dopiskiem „Konkurs Niemcy znani i lubiani…”    należy nadsyłać do 14 kwietnia 2014 r.

Adres:

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

ul. Pestalozziego 18

85 – 095 Bydgoszcz

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 29 kwietnia 2014 o godzinie 10.30 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych.

 

Organizatorzy zastrzegają, że prace przechodzą na własność szkoły.

Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

 

 


ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
         Film promocyjny ZSB 2018        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
         SZKOŁA DIALOGU 2017          
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA