Konkursy z ramienia IX edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” - zapraszamy uczniów do udziału

Opublikowano: 2019-05-16 21:45

 

Tematyka konkursów

W bieżącej edycji programu UODO przedmiotem konkursu dla uczniów jest zaprezentowanie – w formie opowiadania lub pracy plastycznej – sposobów na ochronę prywatności. Temat brzmi: „(NIE)bezpieczne dane osobowe”.

Z kolei szkoły oraz placówki oświatowe w odrębnym konkursie mogą przesyłać opisy najciekawszych inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w tym roku szkolnym w związku z udziałem w trwającej edycji programu.

Na zwycięzców konkursów czekają nagrody. Ich uroczyste wręczenie laureatom nastąpi podczas seminarium podsumowującego IX edycję programu, które odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w Warszawie. Dodatkowym wyróżnieniem dla nagrodzonych będzie możliwość zaprezentowania podjętych działań oraz doświadczeń wynikających z ich realizacji podczas seminarium.

Termin nadsyłania prac

Uczestników zainteresowanych wzięciem udziału w konkursach prosimy o nadsyłanie prac do 31 maja 2019 r. Można to zrobić pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (budynek Intraco) lub w formie elektronicznej na adres: tdts@uodo.gov.pl.

Ogłoszenie wyników obu konkursów nastąpi w terminie do 7 czerwca 2019 r., a informację na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

Warunki udziału

Warunki udziału w konkursach zostały określone w dotyczących ich regulaminach (są dostępne w załącznikach). Zgłoszenia niespełniające tych warunków nie będą uwzględnione. Pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia przysłane z kompletem załączników w wyznaczonym terminie oraz podpisane przez dyrektora placówki. Dlatego przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminami.

Jednocześnie przypominamy, że konkursy adresowane są wyłącznie do uczestników IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, a udział w nich jest dobrowolny i bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału!