AKCJA - KWALIFIKACJA 2: REKRUTACJA na staże wakacyjne w firmach

Opublikowano: 2018-03-11 10:42

Staże i praktyki skierowane są do uczniów technikum (budownictwa, geodety, renowacji elementów architektury) oraz monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Staż trwa 1 miesiąc, jego uczestnikowi wypłacane jest stypendium oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w stażu.

 

Staż jest doskonałą okazją, do rozwinięcia umiejętności praktycznych, nabycia nowych umiejętności oraz znajomości.

 

Szczegóły i formularze zgłoszeniowe do pobrania w pracowni 15W (warsztaty) oraz w gabinecie 23.

 

Termin składania formularzy upływa 27 kwietnia 2018 r.

Do 5 czerwca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji.

Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej obok kancelarii oraz na stronie internetowej szkoły.