Kolejne staże do Portugalii i Irlandii!!!

Zapraszamy uczniów klas II B, II C, II E, III B, III E, II A, II R, IIIA, IIIR do składania arkuszy aplikacyjnych.

Staż odbędzie się od 16.09.2019 do 27.09.2019.

Czytaj więcej!

Walentynkowe Pisanie 2019

Międzyszkolny
Konkurs Literacki
Walentynkowe Pisanie 2019
„Miłość niejedno ma imię”

Czytaj więcej!

Działania Wolontariatu w BUDOWLANCE

Blisko 100 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w akcjach wolontariackich organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne oraz w ramach własnych inicjatyw. Wśród wydarzeń znalazły się następujące inicjatywy: pomoc techniczna przy obsłudze 6. Półmaratonu Bydgoskiego, świąteczna zbiórka żywności dla seniorów organizowana przez Bank Żywności w Chojnicach, świąteczna zbiórka słodyczy dla rodzinnych domów dziecka i placówek w Kamieniu i Grabie organizowana przez grupę Sławek i Przyjaciele. Ponad to zgłosiliśmy rodzinę i zorganizowaliśmy zbiórkę potrzebnych rzeczy w ramach Szlachetnej Paczki. Dołączyliśmy również do 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj więcej!

Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Termin ten został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Czytaj więcej!

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla uczczenia pamięci ofiar żydowskiego pochodzenia, które zginęły w czasie II wojny światowej z rąk nazistowskich oprawców.

Czytaj więcej!